Odpowiedzialna Gra

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Odpowiedzialna Gra to jeden z fundamentalnych elementów polityki CSR Totalizatora Sportowego. Program opiera się na międzynarodowych standardach i zaleceniach, opracowanych przez niezależne organizacje zrzeszające firmy loteryjne European Lotteries oraz World Lottery Association. To m.in. stałe badanie, rozważne projektowanie gier, analiza bezpieczeństwa produktów, odpowiednie wprowadzanie na rynek, transparentna komunikacja marketingowa, odpowiedzialna sprzedaż i raportowanie. Działania te mają na celu edukację, informowanie oraz minimalizację szkodliwego wpływu gier. W 2021 r. Totalizator Sportowy wprowadził na platformie e-learningowej obowiązkowe szkolenie z zakresu CSR „Odpowiedzialna Gra” dla osób zatrudnionych. Do końca roku zostało przeszkolonych 2252 pracowników.