„Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji” – Deloitte Polska

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2010

Deloitte jest firmą doradczą i dzielenie się wiedzą ekspercką stanowi jeden ze sposobów stałego komunikowania się z rynkiem. Jednocześnie, jako instytucja zaufania publicznego, firma propaguje wartości stanowiące integralny element jej działalności biznesowej – etykę oraz uczciwość i transparentność działania.

W ramach dzielenia się wiedzą ekspercką i propagowania powyższych wartości, eksperci firmy Deloitte opracowali książkę „Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji”.

Książka przedstawia kolejne kroki, jakie może podjąć firma na drodze do osiągania odporności na nadużycia poprzez identyfikację czynników ryzyka nadużyć i korupcji oraz wdrożenie strategii zarządzania tymi zagrożeniami. Autorzy prezentują praktyczne spostrzeżenia i zwracają uwagę na pułapki, jakich należy unikać. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami kadry zarządzającej międzynarodowych firm prezentują różne spojrzenia na zmiany, jakie mają miejsce w obszarze nadużyć i korupcji oraz na techniki stosowane przez firmy w zwalczaniu tych zagrożeń.

Publikacja została wydana we współpracy z Wydawnictwem Studio Emka. Dzięki książce jej bezpośredni adresaci, czyli kadra zarządzająca, zostali uwrażliwieni na możliwość wystąpienia w firmie zagrożeń związanych z korupcją i nadużyciami, a także poznali rozwiązania do zastosowania w zapobieganiu i zwalczaniu tych nieprawidłowości. Ponadto książka promuje ideę zapobiegania korupcji i nadużyć w firmach i informuje oraz uwrażliwia społeczeństwo na tę tematykę.