Oddech dla mam – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Projekt „Oddech dla Mam” dedykowany był mamom sprawującym całodobową opiekę nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi z porażeniem mózgowym. Pomysł na project zgłosiła jedna z wolontariuszek Kompanii Piwowarskiej.

Projekt wystartował w Dzień Kobiet, 8 marca 2016 w Kawiarni „Dobrej”, a zakończył się w restauracji-spółdzielni socjalnej „Wspólny Stół” – partnerskich spółdzielniach socjalnych I miał na celu wzmocnić mamy, I skupić się na tych ich potrzebach, które zawsze są odsuwane na najdalszy plan.

W ramach projektu 20 mam miało okazję – często pierwszy raz w życiu – skorzystać z indywidualnych sesji z psychologiem, odbyć lekcję wizażu, metamorfozy oraz wykonać upiększający zabieg kosmetyczny w salonie Douglas.

Mamy wzięły też udział w zajęciach ze zdrowego odżywiania, pieczenia chleba oraz zajęć relaksacyjnych na pływalni. Były też wspólne wypady na „kijki” pod okiem profesjonalistki udzielającej im instruktażu oraz wizyty w grocie solnej.

Wsparcie KP polegało na przekazaniu darowizny w kwocie 10.000, wsparciu 10 wolontariuszek z KP, które uczestniczyły we wszystkich aktywnościach.

Projekt został wyróżniony w konkursie Poznański Wolontariusz Roku.