Oddaj krew – ratuj życie

Metryka praktyki

Firma: BIBUS MENOS,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

BIBUS MENOS zorganizowało w swojej siedzibie dzień pod hasłem „Oddaj krew – ratuj życie”. W ramach wydarzenia na teren centrali firmy przyjechał krwiobus z RCKiK w Gdańsku, a pracownicy mieli możliwość oddania krwi. Zorganizowano również całodzienne warsztaty z pierwszej pomocy.

Równolegle z akcją poboru krwi trwała akcja informacyjna, pokazująca jak istotna jest czynna postawa wobec potrzebujących. W ramach akcji pracownicy oddali w sumie 8 litrów krwi.

Praktyka realizowana we współpracy z RCKiK w Gdańsku.

Więcej informacji: