Oddaj krew, podaruj życie – Kopalnia Soli Wieliczka

Metryka praktyki

Firma: Kopalnia Soli „Wieliczka”,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wieliczka to 20 tys. miasto, właściwie połączone z Krakowem, w którym nie ma punktu oddawania krwi. Akcja oddawania krwi w kopalni to sposób na zaangażowanie w pomoc potrzebującym jak największej ilości osób, propagując przy tym honorowe krwiodawstwo i pomoc innym.

W lipcu 2016 w Krakowie i Wieliczce odbywały się Światowe Dni Młodzieży, kopalnię zwiedzała rekordowa ilość turystów. Akcję zainicjowała kopalniana „Solidarność” kontaktując się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W 2016 roku odbyły się 2 akcje krwiodawstwa. Zebrano 101,5 litra krwi od 141 dawców.

W obu akcjach uczestniczyli turyści, mieszkańcy regionu, pracownicy kopalni, w tym członkowie honorowego klubu Krwiodawców przy Kopalni Soli „Wieliczka”.

Więcej informacji