Od Grosika do Złotówki – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Od Grosika do Złotówki to pierwszy w Polsce program edukacji finansowej skierowany do dzieci z klas 2 i 3, realizowany w ramach nauczania zintegrowanego (program jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Prowadzony jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem jest zapoznanie dzieci z różnymi formami oszczędzania oraz wykształcenie pozytywnych nawyków w gospodarowaniu posiadanymi zasobami i dysponowaniu własnymi środkami finansowymi. Zajęcia mają formę podróży międzyplanetarnej, w trakcie której nauczyciel realizuje poszczególne bloki tematyczne. Wraz z uczniami odwiedza planety: Grosik, Portfelik, Skarbonkę, Zabawkę i Złotówkę. Następnie wraz z dziećmi przygotowuje Grosikową majówkę, planuje Grosikowe wakacje, słucha Grosikowych wspomnień, analizuje Grosikowe oszczędzanie i organizuje Grosikowe wędrówki. W trakcie lekcji uczniowie poznają zagadnienia związane z zarabianiem, oszczędzaniem, planowaniem wydatków, wartością pieniędzy oraz wpływem reklamy na racjonalne zakupy. Dodatkowo rodzice wspólnie z dziećmi tworzą domowy budżet i planują wydatki. W latach 2007-2011 w programie udział wzięło 45100 uczniów i ponad 86100 rodziców.