Od dziewczynki do kobiety – Johnson&Johnson

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Zdając sobie sprawę z istoty tematyki dojrzewania i higieny menstruacyjnej, firma Johnson&Johnson Poland Sp z o.o., producent m.in. tamponów, opracowała i wdrożyła ogólnopolski program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety”. Program, realizowany w gimnazjach, ma na celu edukację nastolatek, umożliwienie im lepszego poznania własnego ciała i zachodzących w nim przemian biologicznych oraz świadomego wyboru właściwego zabezpieczenia w czasie menstruacji.Nastolatki zyskują szansę uzyskania odpowiedzi na wiele pytań podczas spotkania z ekspertem firmy, przeszkoloną pielęgniarką lub położną. Zajęcia, w których uczestniczą wyłącznie dziewczęta, odbywają się w małych grupach, co pozwala na stworzenie odpowiedniej atmosfery do rozmawiania na tematy intymne. Prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, co umożliwia przedstawienie trudnych zagadnień w sposób przystępny i ciekawy. Prelegenci dysponują zestawem materiałów edukacyjnych, wpisanym do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez MENiS. W 2004 r. do programu zostały włączone edukacyjne strony internetowe dla nastolatek oraz dla nauczycieli.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach u dziewcząt kształtuje się aktywna i odpowiedzialna postawa wobec własnego zdrowia, m. in. poprzez naukę samobadania piersi z wykorzystaniem silikonowego fantomu. Każda nastolatka otrzymuje zestaw edukacyjny, składający się z broszury informacyjnej, kalendarzyka miesiączkowego oraz próbki tamponów. W roku 2008 w programie wzięło udział ponad 100 tysięcy nastolatek z gimnazjów na terenie 13 województw, zaś od momentu wdrożenia skorzystało z niego ponad 1,5 mln dziewcząt.