Oczy otwarte – Philip Morris

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Coroczny konkurs dziennikarski Oczy otwarte organizowany jest od 2001 r. przez Philip Morris Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pierwotnie konkurs miał służyć wzmocnieniu programu Niepełnosprawni normalna sprawa, którego celem było obalanie stereotypów na temat niepełnosprawnych i zwalczanie barier pomiędzy niepełnosprawnymi a zdrowymi.

W 2005 r. formuła konkursu została poszerzona o dwa nowe obszary, w których Philip Morris Polska S.A. udziela się społecznie: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc dzieciom ze środowisk społecznie zagrożonych. W związku z tym do współpracy przy konkursie przyłączyły się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Celem konkursu Oczy otwarte jest promowanie najlepszych prac dziennikarskich, które zwiększają świadomość ważnych problemów społecznych i przyczyn ich powstawania u czytelników, słuchaczy i widzów. Jednocześnie pozwalają im lepiej zrozumieć istotę tych problemów, a także zachęcają ich do zaangażowania się w poszukiwanie możliwych rozwiązań.

Wybór najlepszych prac dziennikarskich w wybranej tematyce przebiega dwuetapowo. Aby zapewnić wysoki poziom nominowanych prac, profesjonalnej selekcji dokonują członkowie jury składającego się z uznanych autorytetów dziennikarskich. Wybierają oni 20 najlepszych prac, 10 w kategorii artykuł prasowy oraz po pięć w kategoriach audycja radiowa” i program telewizyjny”.

Ostatecznych zwycięzców wyłania kapituła, którą tworzy 21-osobowe grono przedstawicieli środowiska niepełnosprawnych, ekspertów w zakresie przemocy w rodzinie oraz osób pracujących z dziećmi ze środowisk społecznie zagrożonych. W 2005 r. do konkursu zgłoszono prawie 160 prac, dzięki czemu jest to nadal trzeci najpopularniejszy pod względem liczby zgłoszeń konkurs dziennikarski w Polsce.