Ochrona zasobów naturalnych poprzez recykling

Metryka praktyki

Firma: Interseroh,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2014

INTERSEROH Organizacja Odzysku, współpracując z Instytutem Fraunhofer UMSICHT, zrealizowała projekt ochrony zasobów naturalnych poprzez recykling. W pierwszej kolejności porównano ilości surowców naturalnych wykorzystanych do produkcji danego surowca w procesie pierwotnym oraz z wykorzystaniem procesu recyklingu. Widać wtedy, jaka ilość zasobów może pozostać w naturalnych złożach dzięki recyklingowi. Następnie firma stworzyła oparty na tych danych materiał filmowy, który był dostępny na YouTube i na dedykowanej stronie internetowej.