Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 14 - Życie pod wodą
- Cel 15 - Życie na lądzie

Biedronka z firmy Jeronimo Martins Polska przeznaczyła na ochrona zagrożonych gatunków zwierząt cały dochód ze sprzedaży książki „Chrońmy zagrożone gatunki zwierząt” towarzyszącej akcji „Gang Swojaków”. Dochód uzyskany do końca 2021 r. był przeznaczony na wsparcie 6 chronionych gatunków zwierząt żyjących w Polsce. Książka, przygotowana w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, dostępna była w sklepach sieci od 7.10.2021 r. Salamandra jest liderem grupy organizacji realizujących działania ochronne dla gatunków: morświna, sóweczki, wilka, rysia, żubra i jeży. Odpowiada za część działań i koordynację całego projektu. Działania ochronne ufundowane przez Biedronkę ruszyły jesienią 2021 r. i potrwają do końca 2022 r. Oprócz Salamandry za ich realizację odpowiadają Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. W 2022 roku dołączy także prawdopodobnie Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach programu zorganizowano też konkurs grantowy dla organizacji prowadzących działania ochronne na rzecz jeży.