Ochrona ptaków w PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

PGE prowadzi działania z zakresu ochrony ptaków, w tym m.in.:

 • chroni ptaki przed porażeniem prądem poprzez przenoszenie gniazd bocianów ze słupów energetycznych na specjalnie przygotowane platformy wyniesione ponad linie energetyczne oraz montaż odstraszaczy, podestów, flag i kolorowych kul na przewodach energetycznych
 • wspiera ornitologów, m.in. przy obrączkowaniu bocianów i sokołów,
 • prowadzi działania na rzecz odnowienia gatunku sokoła wędrownego w Polsce i współpracuje z organizacjami ornitologicznymi w tym zakresie,
 • prowadzi bieżący monitoring online gniazd sokołów i bocianów,
 • wspiera projekty naukowo-badawcze realizowane przez organizacje ornitologiczne i parki narodowe,
 • prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, angażuje je w projekty na rzecz ochrony ptaków,
 • testuje innowacyjne rozwiązania służące ochronie ptaków przed kolizjami z turbinami elektrowni wiatrowych.

Miernikiem realizacji praktyki jest:

 • zakończenie pierwszego etapu pilotażu innowacyjnego systemu BIOSECO do ochrony ptaków przed kolizjami z turbinami elektrowni wiatrowych, w tym: skalibrowanie sprzętu i oprogramowania w celu właściwej identyfikacji ptaków; oznaczenie wykrywalności lecących żurawi i kani rudych w obrębie 400-500 metrów od turbiny (80 proc.); fałszywe wykrycia zredukowane do 4 proc.
 • liczba platform dla bocianów – 27 731, z czego 1 187 zostało zainstalowanych w 2021 roku,
 • współpraca z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym – w 2021 roku zaobrączkowano 700 bocianów,
 • wprowadzenie wyników badań na temat liczebności bociana białego i bociana czarnego, zrealizowanych w 2021 roku, do systemu informatycznego Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego; prace udokumentowane materiałem fotograficznym,
 • liczba wejść na stronę z podglądem gniazd sokołów online – w 2021 roku to ponad 670 tys.,
 • 88 młodych sokołów, które wykluły się w gniazdach zlokalizowanych na obiektach PGE – w latach 2004-2021
 • zmniejszenie śmiertelności ptaków w kontakcie z liniami energetycznymi poprzez montaż platform ponad liniami energetycznymi oraz odstraszaczy, podestów, flag i kolorowych kul na przewodach energetycznych,
 • ochrona linii energetycznych przed uszkodzeniem przez ptaki oraz ograniczenie przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców,
 • obrączkowanie kilkuset ptaków rocznie, w tym bocianów i sokołów,
 • zaktualizowanie danych o liczebności populacji bociana białego i bociana czarnego na Lubelszczyźnie,
 • powrót sokoła wędrownego na polskie niebo,
 • rozbudzanie zainteresowania ornitologią wśród dzieci i młodzieży,
 • pozytywny wpływ na dobrostan wszystkich gatunków ptaków (głównie bielików, orlików krzykliwych, żurawi, błotniaków stawowych i bocianów białych) bytujących w obszarze farm wiatrowych dzięki postępom w realizacji wdrożenia systemu BIOSECO (trwa II etap pilotażu).

Przykładowe materiały multimedialne:

Sokoły wędrowne z Gdyni zostały zaobrączkowane

Trojaczki z rodziny sokołów wędrownych z Elektrowni Bełchatów zostały zaobrączkowane

W trosce o bociany

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/w-trosce-o-bociany

Bociany z Kozubszczyzny pod opieką PGE

Ruszyły testy systemu świetlnego chroniącego ptaki przed kolizją z łopatami turbin wiatrowych

https://pgeeo.pl/aktualnosci/ruszyly-testy-systemu-swietlnego-chroniacego-ptaki-przed-kolizja-z-lopatami-turbin-wiatrowych

Sukces pilotażu chroniącego ptaki przed kolizją łopatami turbin wiatrowych

https://pgeeo.pl/aktualnosci/sukces-pilotazu-systemu-chroniacego-ptaki-przed-kolizja-z-lopatami-turbin-wiatrowych