Ochrona kręgosłupa dla pracowników Volkswagen Motor Polska

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W celu promowania wśród pracowników tematyki ochrony kręgosłupa i metod zapobiegania jego dolegliwościom Volkswagen Motor Polska przeprowadziła akcję „Szkoła pleców”. Opublikowano też ulotkę Zdrowy kręgosłup i przeprowadzono szkolenie „Bezpieczny kręgosłup w podróży”.