Ochrona bioróżnorodności Bałtyku – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W 2009 roku Grupa LOTOS podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w zakresie działań, które mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków Morza  Bałtyckiego. Spółka przekazała środki na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów  przed przyłowem oraz zaangażowała się w organizację Dnia Morświna, którego celem było  przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat życia i ochrony tego bałtyckiego zwierzęcia. Współpraca  firmy z partnerami zaowocowała też realizacją projektu „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”, który ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat ochrony  zasobów naturalnych i problematyki żyjących w tym akwenie ssaków morskich. W ramach  wspólnych działań zorganizowano m.in. szkolenia dla nauczycieli biologii oraz wycieczki edukacyjne dla dzieci z okolic rafinerii. Inicjowane są też artykuły tematyczne w regionalnej prasie.Od maja do listopada punkty, poprzez które prowadzona jest kampania informacyjna, odwiedzone zostały przez ok. 14 000 osób. Rozdano ponad 20 000 egzemplarzy materiałów informacyjno- edukacyjnych. Przygotowano 100 kopii filmu edukacyjnego. Poświęcona projektowi strona morswin.pl zanotowała w drugim półroczu 1 396 odwiedzin. Przeszkolono 70. nauczycieli biologii ze szkół gimnazjalnych na Pomorzu, a w wycieczkach edukacyjnych na Hel wzięło udział 60 dzieci z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych z najbliższego otoczenia koncernu.