Ochrona bioróżnorodności Bałtyku – GRUPA LOTOS S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

W 2009 r. Grupa LOTOS podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografi i Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Działania mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków morskich, przede wszystkim morświna. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, to też działania edukacyjne i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku i informacji o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. Spółka przekazała środki na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów przed przyłowem. Działania realizowane są w Zatoce Puckiej w ramach projektu „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Morświn jest jedynym waleniem stale zasiedlającym Morze Bałtyckie. Naukowe analizy pokazują, że zwierzęta te giną szybciej niż udaje im się odtworzyć swoje zasoby. W ramach wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego spółka angażuje się w organizację Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat życia i ochrony bałtyckiego morświna. To ważne, gdyż wiele w tym zakresie zależy od edukacji polskich rybaków. Współpraca firmy z partnerami zaowocowała realizacją projektu „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”, który ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zasobów naturalnych i problematyki żyjących w tym akwenie ssaków morskich.