Ochotnicza Straż Pożarna

Metryka praktyki

Firma: Fabryki Mebli "FORTE",
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

We wszystkich zakładach produkcyjnych Fabryki Mebli „FORTE” istnieją 20–40-osobowe zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej (w sumie ponad 100 osób). Zadaniem strażaków-ochotników jest codzienna kontrola zagrożenia pożarowego i prewencja. Strażacy zwracają uwagę na zachowania potencjalnie niebezpiecznie i reagują na zgłoszenia od pracowników. Zastępy strażackie spotykają się raz w miesiącu na czterogodzinnych ćwiczeniach praktycznych. Przeprowadzają również wspólne ćwiczenia z lokalnymi oddziałami Państwowej Straży Pożarnej na terenie zakładów Grupy FORTE. Do OSP przy FORTE należy ponad 100 osób. Dzięki strażakom zmniejsza się ryzyko zagrożenia pożarowego.