Ocena Zielonych Produktów – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

W Lyreco Polska wprowadzono system Oceny Zielonych Produktów. W firmie przeprowadzono analizę dostępnych międzynarodowych standardów pod kątem ich możliwego wdrożenia w procesie oceniania produktów pod względem ich przyjazności dla środowiska. W wyniku analizy wybrano międzynarodowe normy ISO serii 14200 mające być podstawą oceny produktów – ISO 14021 oraz ISO 14024 dotyczące etykiet i deklaracji środowiskowych. Wymagania tych norm wdrożono w postaci wewnętrznej procedury. W 2012 roku procedurze oceny zostali poddani wszyscy producenci dostarczający prawie 6500 produktów do katalogu Lyreco. Mechanizm oceny oparty jest na kilku stopniach niezależnej weryfikacji: producent, Lyreco – Departament Marketingu, Lyreco Departament QSS. Metodyka oceny zielonych produktów została zaakceptowana przez międzynarodową organizację cerfyfikującą SGS i jest ona elementem audytów systemu zarządzania w Lyreco. Jest ona również zgodna z kodeksem praktyk reklamowych opisanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, w celu unikania tzw. greenwashingu. W 2012 roku na 6496 produktów 1212 uzyskało Certyfikat Zielonego Drzewa (18,6%).

Więcej informacji