Ocena ładu korporacyjnego spółek – Polski Instytut Dyrektorów

Metryka praktyki

Firma: Polski Instytut Dyrektorów,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Na początku 2004 r. Polski Instytut Dyrektorów przygotował ocenę przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego wśród 54 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Do oceny wykorzystano ankietę, o której wypełnienie poproszeni zostali inwestorzy instytucjonalni – fundusze emerytalne, inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje typu asset management.

Spółki oceniane były pod kątem 12 kryteriów sklasyfikowanych w 4 grupach: struktura właścicielska, walne zgromadzenie i relacje między akcjonariuszami i innymi grupami interesów, przejrzystość finansowa i dostępność informacji oraz struktura rady nadzorczej i procesy w niej zachodzące.

Najlepsze spółki, które otrzymały 5 gwiazdek (najlepsza nota) to: Agora S.A., Bank BPH S.A., Computerland S.A., Eldorado S.A., Elektrobudowa S.A., Emax S.A., Grupa Kęty S.A., LPP S.A., Bank Pekao S.A., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. oraz Polfa S.A. Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne.