OBUDOWA STWORZONA PRZEZ PRACOWNIKÓW

Metryka praktyki

Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Jastrzębskie Zakłady Remontowe, które należą do Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dostarczyły do zakładu Ruch Knurów Kopalni Knurów-Szczygłowice kompleks 143 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. To pierwsze sekcje w całości zaprojektowane i wykonane przez pracowników JZR. Dzięki współpracy zespołu projektowego (9 konstruktorów i technologów) i grupy doświadczonych górników Ruchu Knurów powstała nowoczesna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo w miejscu pracy. Każda nowa obudowa stworzona przez pracowników jest projektowana na podstawie dokładnie sprecyzowanych wymagań i potrzeb kopalni oraz warunków górniczo-geologicznych ściany, w której ma pracować. Średnio w ciągu doby Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wydobywać z tej ściany ok. 3,5 tys. tony urobku.