Obsługa w języku migowym w ERGO Hestia

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

ERGO Hestia chcąc zapewnić pełną dostępność oferty, stara się projektować swoje usługi w sposób uniwersalny, dostosowując je do potrzeb różnych grup społecznych. Przykładem jest wprowadzenie obsługi w języku migowym. Osoby niesłyszące, które chcą kupić polisę ubezpieczeniową ERGO Hestii, zgłosić szkodę lub wprowadzić zmiany w polisie, mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18, dla wszystkich osób głuchych bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Jedyny warunek to dostęp do sieci internetowej. Na specjalnej podstronie www.ergohestia.pl/migamy wystarczy uruchomić wideokonferencję z tłumaczem języka migowego, wybierając symbol międzynarodowego znaku pomocy osobom głuchym. Po drugiej stronie tłumacz połączy się z konsultantem infolinii ERGO Hestii i zrealizuje tłumaczenie z języka migowego na język polski i odwrotnie. Połączenie z infolinią ERGO Hestii za pośrednictwem tłumacza języka migowego jest możliwe również poprzez aplikację mobilną firmy Migam. Dostawcą usługi jest firma Migam, zatrudniająca wykwalifikowanych tłumaczy obu systemów komunikacji osób niesłyszących: PJM (Polski Język Migowy) oraz SJM (System Językowo-Migowy). Tłumacze obsługujący klientów są także przygotowani do tłumaczenia terminów ubezpieczeniowych.