Obsługa bez barier

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Santander Bank Polska od 2010 r. realizuje program Obsługa bez barier, w ramach którego wprowadził ułatwienia dla klientów z różnymi potrzebami, niezależnie od kanału bankowania. W tym celu firma wykorzystała zarówno zaawansowane technologicznie metody, jak też zadbała o odpowiednie warunki przy tradycyjnych sposobach kontaktu z bankiem, np. w placówkach. W rezultacie, umożliwiono klientom korzystanie z sieci „mówiących” bankomatów, zdalnego połączenia wideo w polskim języku migowym, systematycznie audytowanych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Santander Internet i Santander mobile.

Tworząc rozwiązania, bank współpracował z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. wyposażył kolejne dwa oddziały w dodatkowe udogodnienia, w tym w ścieżki dotykowe, mapy tyflograficzne oraz system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnością wzroku.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia projektu to: przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób z indywidualnymi potrzebami; wzrost wiedzy oraz świadomości pracowników, a także klientów banku w zakresie potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami; wprowadzenie usług i produktów o charakterze uniwersalnym (adresowanych do wszystkich klientów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb); tworzenie inkluzyjnych rozwiązań służących rozwojowi dostępności rynku usług finansowych.