Obowiązkowy e-learning CSR dla nowych pracowników Orange Polska – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2013

Im bardziej strategiczny charakter nadaje firma Orange projektom z obszaru CSR, które wkraczają w sferę biznesową, tym większa jest potrzeba zaangażowania pracowników różnych działów i na różnych stanowiskach. Szkolenie e-learningowe z zakresu CSR ma spełniać funkcję edukacyjną, a także być użytecznym narzędziem dla Zespołu CSR, pomagającym w komunikowaniu strategii i projektów CSR w organizacji. Można odsyłać do niego pracowników firmy w przypadku podstawowych pytań o definicje, ale też o główne projekty CSR czy narzędzia, tj. baza Indicia, raport społeczny, dialog. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty CSR (wpływ firmy na otoczenie, strategia, konkretne projekty). Wspiera budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji i ułatwia znalezienie obszaru do indywidualnego zaangażowania w działania CSR.