Obowiązkowe szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W kilku spółkach TAURON Polska Energia realizowane jest obowiązkowe szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”, dla pracowników posiadających dostęp do komputera. Dla pozostałych osób przygotowano szkolenia, które przeprowadzili pracownicy Wydziałów Personalnych. Celem wdrożenia praktyki było zaznajomienie pracowników z Polityką Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji oraz przedstawienie tych zagadnień na przykładach, a także przypomnienie informacji o wartościach firmy i Kodeksie Etyki Biznesowej Grupy TAURON.