Obniżenie emisji spalin

Metryka praktyki

Firma: Global Motion,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Global Motion zdecydowała się na obniżenie emisji spalin. W tym celu wymieniła połowę posiadanych ciężarówek na pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO VI. Druga połowa ma zostać wymieniona w następnych latach. W działanie zaangażowany był Zarząd, dział zakupów oraz dział transportu, w tym kierowcy, którzy przystąpili do szkoleń ekologicznej jazdy, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości nowych ciężarówek. Ogłoszono także konkurs na kierowcę jeżdżącego w sposób najbardziej oszczędny.