Obchody Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Sodexo Polska zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada). Firma kontynuowała wewnętrzną kampanię edukacyjną obejmującą całą populację pracowników firmy w Polsce. Materiały użyte w kampanii (wszystkie poddane stosownej aktualizacji względem projektów ubiegłorocznych) każdorazowo uwzględniały numery pomocowe do Centrum Praw Kobiet oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W tym roku wątek przemocy wobiec kobiet w okresie przypadającym na kampanię stanowił też ważny punkt agendy spotkań statusowych z klientami.

Komunikatywne materiały edukacyjne na ważki temat trwale uwrażliwiają odbiorcę, skłaniają do pożądanych reakcji, motywują do dzielenia się wiedzą. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć skutków tych działań, jednak wierzymy, że będą one pozytywne dla zainteresowanych i będą jednoznaczne z ograniczeniem liczby przypadków przemocy na tle płciowym w Polsce. Firma zamierza w dalszym ciągu pogłębiać wiedzę i świadomość pracowników (jak i naszego otoczenia biznesowego) na temat form przemocy i jej zapobiegania.