Nowy system wartości

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Polpharma w swojej strategii postawiła na rozwój otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej, która wspiera wspólne działanie na rzecz organizacji, pacjentów i klientów. Elementem takiej kultury jest nowy system wartości, do stworzenia którego zaproszono 400 pracowników wszystkich szczebli. W procesie dialogu sformułowano 3 wartości: „działamy razem, z odpowiedzialnością i z otwartością” oraz 12 zachowań, które pomagają je realizować. Wdrożenie wartości objęło edukację pracowników (e-learning, spotkania, Q&A), uwzględnienie ich w procesie oceny rocznej, intensywne działania komunikacyjne z pomocą narzędzi (cykl mailingów „Wartościowe środy”, konkursy dla pracowników, materiały wideo). Celem nowego systemu wartości była ewolucja kultury firmy, aby Polpharma była angażującym i atrakcyjnym miejscem pracy by panowała w niej atmosfera otwartości i zaufania i by stwarza warunki do kreatywności i pracy zespołowej. Włączenie ok. 400 pracowników do procesu zwiększyło zaangażowanie (wzrost o 12 p.p.) i poprawiło identyfikację pracowników z firmą. Do ewaluacji wykorzystano cykliczne badanie zaangażowania Pulse Check. W szkoleniu dotyczącym wartości wzięło udział 3,5 tys. osób, a w tworzenie treści edukacyjnych było zaangażowanych 50 osób.