Nowe Pokolenie Rolników – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Nowe Pokolenie Rolników to pilotażowy projekt realizowany przez Danone i Fundację TROP przy wsparciu Funduszu Danone Ecosystem. Celem jest wsparcie mlecznych gospodarstw rodzinnych w rozwoju postaw przedsiębiorczych, tak by stały się konkurencyjne na europejskim rynku mleka. Program skupia się na współpracy profesjonalnych trenerów, coachów oraz ekspertów z grupą 40 rolników (20 gospodarstw rodzinnych). Warsztaty tworzą rolnikom odpowiednią przestrzeń do rozwoju oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Program bazuje na metodologii rozwoju firm rodzinnych stworzonej przez Fundację TROP.