Nowe podejście do raportowania społecznego

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

DB Schenker Logistics przygotowuje raporty społeczne co dwa lata. Ostatni z nich jest efektem nowego podejścia do raportowania społecznego. Struktura Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to efekt przyjętej przez firmę strategii zrównoważonego rozwoju. Działania organizacji ukazane zostały w podziale na jej trzy filary: ekonomię, społeczeństwo i środowisko. Dokument został opracowany według standardu GRI G4 na poziomie aplikacji Core. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w raporcie akcentowane są przede wszystkim obszary kluczowe dla interesariuszy firmy, m.in. zrównoważony transport, aspekty związane z bezpieczeństwem i ekologią, zarządzanie pracownikami i dostawcami, współpraca z klientami. Praca nad raportem przebiegała wieloetapowo. Na początku pracownicy oraz dostawcy ocenili poprzedni raport i określili wymagania dotyczące kolejnego. O oczekiwania względem firmy i raportu zostali zapytani klienci, partnerzy i współpracujące organizacje. W ten sposób wyłoniono obszary priorytetowe. Dokument został opublikowany na dedykowanej stronie internetowej. W jego przygotowaniu uczestniczyło około 100 osób.