Nowe obszary zaangażowania – Rignier Axel Springer

Metryka praktyki

Firma: Rignier Axel Springer Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Wydawnictwo Axel Springer Polska jest częścią międzynarodowej grupy mediowej Axel Springer AG. Do opublikowanego w 2010 roku przez globalny koncern Raportu Społecznego za lata 2008–2009 po raz pierwszy włączone zostały działania z zakresu społecznej odpowiedzialności wydawnictwa Axel Springer Polska.

Działania CSR polskiego wydawcy, po raz pierwszy opisane w Raporcie Ekologicznym w 2008 roku, koncentrują się wokół obszarów tj.: kontrola działalności wydawniczej pod względem spełniania wysokich norm ekologicznych w produkcji i dystrybucji, ochrona niezależności dziennikarskiej i wolności prasy, a także monitoring efektywności procesów wewnętrznych i bieżących inicjatyw CSR. Procesem raportowania społecznego firmy zajmuje się specjalnie do tego wyznaczony pracownik ds. CSR.

Raport społeczny grupy Axel Springer AG został przygotowany według wytycznych Global Reporting Initiative na poziomie A+.

Włączenie się polskiego wydawcy w raportowanie społeczne na podstawie GRI jest sposobem na efektywniejszą weryfikację i ewaluację własnych działań CSR. Raport społeczny został zamieszczony na stronie internetowej wydawnictwa.

Ringier Axel Springer Polska zamierza kontynuować publikowanie danych społecznych i środowiskowych w postaci raportów.