Nowa Towarowa

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Nowa Towarowa to wspólne działanie Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy, SARP Oddziału Warszawskiego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznej „Stocznia” oraz dwóch deweloperów, w tym Skanska w Polsce. Inicjatywa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Poprzez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzennej i społecznej tej części Warszawy. Ważnym elementem projektu Nowa Towarowa jest wystawa Trwa Budowa — interaktywna ekspozycja w Muzeum Woli, uruchamiająca myślenie o zasadach koncepcyjnych towarzyszących odbudowie Warszawy. Celem warsztatów jest opracowanie czterech programów przemian otoczenia ulicy Towarowej, które mają dotyczyć sfery przestrzennej w powiązaniu z czynnikami społecznymi i gospodarczymi.