Nowa fabryka modelu Volkswagen Crafter – Odpowiedzialna Inwestycja – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W październiku 2016 roku oficjalnie otwarto nową fabrykę samochodów modelu Volkswagen Crafter we Wrześni. W nowej fabryce ma powstawać docelowo 100 000 samochodów rocznie, a zatrudnienie znajdzie w niej blisko 3000 osób. Nowa fabryka powstawała w atmosferze dialogu z najbliższym otoczeniem. Zakład koncernu Volkswagen jest także jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, a zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują spełnienie najsurowszych norm środowiskowych.

Nowa fabryka zlokalizowana jest pod Wrześnią. W jej otoczeniu znajduje się 7 wsi. Wraz z powstawaniem hal prowadzone były konsultacje z sąsiedztwem. Podczas spotkań dokonywano podsumowań kolejnych etapów budowy, rozmawiano o sytuacji wokół zakładu, odnoszono się do propozycji  działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Ważnymi kwestiami dla interesariuszy były rozwiązania mające wpływ na środowisko naturalne. W 2016 roku Niemieckie Towarzystwo Zrównoważonego Budownictwa przyznało fabryce certyfikat DGNB najwyższego stopnia , co poświadcza wysokie ekologiczne i socjalno-społeczne standardy.  Wśród zastosowanych rozwiązań wyróżnić można między innymi: roboty wydajne energetycznie (blisko 500 robotów zużywa aż do 30% mniej energii niż ich poprzednia generacja ), obiegowy przepływ wody w kabinie kontroli szczelności samochodu, 80% ciepła wytworzonego w trakcie procesów lakierniczych (np. w suszarkach) odzyskiwane jest poprzez rekuperacje i wykorzystane ponownie do ogrzania hali lakierni, dwustopniowy system redukcji emisji lotnych związków organicznych (system oczyszczania powietrza z kabin lakierniczych poprzez zagęszczanie w nich LZO i dalej przekierowanie ich do dopalaczy termicznych). Emisje lotnych związków organicznych będą ponad 40% niższe niż dopuszczalne w Polsce i UE. W obszarze fabryki przewidziano także tereny socjalne dla pracowników na powietrzu i miejsce na grill; obok fabryki powstało boisko sportowe.

Podczas budowy fabryki szczególną uwagę przywiązywano także do kwestii związanych z BHP. W tym zakresie przeszkolono ponad 10 000 osób. W trakcie budowy fabryki zorganizowano 10 spotkań z najbliższym sąsiedztwem. W spotkaniach każdorazowo wzięło udział blisko 100 osób. Zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze produkcji przyniesie w przyszłości wymierne korzyści środowiskowe.

Pomimo zakończenia budowy w dalszym ciągu realizowane będą spotkania z mieszkańcami. W ramach strategii zaangażowania społecznego planowane są kolejne projekty angażujące i integrujące pracowników i mieszkańców: nasadzenia zieleni, realizacja programu Świeć przykładem czy wspólny mecz w piłkę nożną na zbudowanym przez spółkę boisku. W ramach Think Blue.Factory wdrażane będą pomysły obniżające wskaźniki środowiskowe: zużycie energii, wody,CO2, ilość odpadów i lotnych związków organicznych.

Więcej informacji