Normy środowiskowe w drukarniach Grupy Agora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Grupa Agora jest właścicielem trzech drukarni offsetowych w Warszawie, Tychach i Pile wyposażonych w maszyny drukarskie KBA Colora do drukowania gazet oraz 2 maszyny do druku czasopism i akcydensów. W Pionie Druku wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania, oparty na Normie ISO 9001:2008 dotyczącej zarządzania jakością, Normie ISO 14001:2004 dotyczącej zarządzania środowiskowego oraz Normie OHSAS 18001:2007 dotyczącej zarządzania BHP.

W ramach ciągłego doskonalenia Drukarnie podjęły kroki na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów i surowców poprzez: racjonalne zużycie wody, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie strat technologicznych, a w szczególności strat papieru. Zwiększono również udział w produkcji papierów pochodzących w 100% z recyclingu (blisko 60% udziału w produkcji).

We wszystkich drukarniach został zainstalowany obieg wody lodowej z wykorzystaniem chłodnic powietrznych umożliwiających wykorzystanie zewnętrznej temperatury, jako czynnika chłodu, co przyniosło znaczące oszczędności energii elektrycznej. Dodatkowo we wszystkich drukarniach zainstalowano odzysk ciepła odpadowego ze sprężarek powietrza. Dzięki temu wykorzystywane jest ciepło odpadowe do ogrzewania wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania. W drukarniach zainstalowano strefowe wyłączniki oświetlenia, które pozwalają na oświetlenie tylko pracujących urządzeń. Tradycyjne jarzeniowe źródła światła sukcesywnie wymieniane są na źródła światła LED. Analogicznie do strefowych wyłączników oświetlenia, sprężone powietrze jest dostarczane tylko i wyłącznie do stref, w których pracują urządzenia.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny materiałów technologicznych zmniejszono ilość wytwarzanej makulatury o 44,5 tony rok do roku.

W ramach kilkuletniego programu działań wdrożonych w Pionie Druku wartość zaoszczędzonej emisji CO2 w 2016 roku wyniosła 10 279 tony.