Noce kultury – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2013

Global e-Business Operations zatrudnia osoby reprezentujące różne kultury. Firmie zależy na propagowaniu otwartości i tolerancji wobec różnorodności swoich pracowników. Noce kultury to nieformalne spotkania, których celem jest poznanie i propagowanie pozytywnych postaw nie tylko w obszarze zawodowym, ale również prywatnym. Poprzez osobisty kontakt z przedstawicielami różnych kultur pracownicy mogą lepiej je poznać, dostrzec wspólnie wyznawane wartości oraz umocnić się w postawach pełnych tolerancji i otwartości. W pierwszej edycji wzięło udział ok. 100 osób.