NNO. Po stronie odpowiedzialności

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Grupa ANG jest inicjatorem projektu społecznego „Po stronie odpowiedzialności” NNO (Nienieodpowiedzialni) realizowanego w ramach Fundacji Nienieodpowiedzialni. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zaprasza filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderów biznesu. Od lutego 2022 roku w związku z wybuchem wojny Nienieodpowiedzialni przy wsparciu Grupy ANG zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Objęła ona m.in.: – budowę bazy noclegowej – transport uchodźców z granicy w głąb kraju – pomoc w znalezieniu pracy w Polsce uchodźcom – wysłanie ponad 20 transportów z pomocą humanitarną do Ukrainy – zakup (dzięki Darczyńcom) czterech ambulansów dla grupy medyków Med Evacuation (pojazdy jeżdżą do dziś w konwojach humanitarnych i ewakuują rannych do Polski). W ramach NNO i przy wsparciu Grupy ANG zorganizowano koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, z którego przychód przeznaczono na zakup sprzętu do karetki.