Niwelowanie skutków pracy zmianowej – PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

PKN ORLEN zmienił organizację czasu pracy z pięcio na czterobrygadowy. Niwelowanie skutków pracy zmianowej polegało na organizacji spotkań edukacyjnych specjalistów z dziedziny dietetyki i aktywności fizycznej z pracownikami zatrudnionymi w systemie zmianowym, w tym pracy nocnej, i dystrybucji materiałów dydaktycznych. Dzięki tym działaniom udało się podnieść świadomość pracowników dotyczącą zdrowego stylu życia, a poprzez to wpłynąć na minimalizację absencji w pracy.