Niska Emisja – Wielka Sprawa – Veolia Energia Polska

Metryka praktyki

Firma: Veolia Energia Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Problem niskiej emisji występuje w większości polskich miast, w których Veolia jest producentem i dostawcą ciepła. W ramach rozwijania sieci ciepłowniczych, we współpracy z samorządami, firma podejmuje starania, aby przyłączać do sieci ciepłowniczej budynki generujące niską emisję.

Ciepło systemowe, podstawowy produkt oferowany przez Veolię w Polsce, jest najlepszą alternatywa dla miast, aby minimalizować efekty niskiej emisji. Zamiast szkodliwego dla środowiska spalania i zanieczyszczania atmosfery, lokalnie dostarczane jest ciepło systemowe w postaci gorącej wody. Spalanie odbywa się w specjalistycznych instalacjach, wyposażonych w systemy filtrów oczyszczających spaliny zgodnie ze wszystkimi normami środowiskowymi. Pierwsza edycja programu przeprowadzona została w Łodzi w 2015, a następne w Warszawie, Poznaniu, Bytowie, Kraśniku i Chrzanowie. W lokalizacjach tych odbywały się pikniki, na których mieszkańcy mogli dowiedzieć się, czym jest niska emisja i dlaczego jest tak szkodliwa. W lokalnej prasie ukazały się artykuły poświęcone temu problemowi.

Program prowadzony jest głownie przez pracowników Komunikacji w spółkach i holdingu, przy wsparciu specjalistów Veolii. Partnerami zewnętrznymi są Urzędy Miast oraz Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Zaangażowane są także lokalne media.

Więcej informacji