Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej dla podwykonawców – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma EDF Polska wydała Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej dla podwykonawców w formie kieszonkowej książeczki – niezbędnika, który pracownik może mieć przy sobie w trakcie pracy. Działanie było odpowiedzią na potrzebę edukacji w zakresie dobrych praktyk i zasad bezpieczeństwa oraz problemy komunikacyjne z pracownikami firm zewnętrznych niepolskojęzycznymi. Odnotowano trzykrotny spadek ilości wypadków w Grupie EDF w Polsce porównaniu z rokiem 2015. Znacznie wzrosła świadomość znaczenia BHP w organizacji.