Niezależni 24 – Link4

Metryka praktyki

Firma: Link 4,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Link4 we współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego przygotował program Niezależni 24, dedykowany niepełnosprawnym kierowcom. Głównym celem programu było zaproponowanie środowisku niepełnosprawnych kierowców produktu ubezpieczeniowego, który zapewnia pomoc w przypadku kłopotów z samochodem.

Pozwoliło to przekonać niepełnosprawnych, że mogą prowadzić aktywne życie zawodowe/towarzyskie korzystając z samochodu – narzędzia uniezależniającego ich od pomocy osób z najbliższego otoczenia. W ramach programu Niezależni 24 Link4 oferuje: zawarcie umowy ubezpieczenia przez telefon lub Internet 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, dostarczenie dokumentów ubezpieczeniowych do domu klienta. W ramach AC: ubezpieczenie urządzeń i modyfikacji umożliwiających kierowanie samochodem osobie niepełnosprawnej bez konieczności opłacania dodatkowej składki, objęcie ochroną przewożonego ubezpieczonym samochodem sprzętu inwalidzkiego (wózek, kule itp.) do wysokości 1000 PLN.

W czasie przygotowywania projektu Link4 współpracował z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Informacja o produkcie pojawiła się także na specjalistycznym portalu www.niepelnosprawni.pl.

Wprowadzenie produktu odbyło się w grudniu – dzień po przyjęciu przez ONZ Konwencji w sprawie osób niepełnosprawnych oraz kilkanaście dni po światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Dzięki projektowi zaspokojono potrzebę marginalizowanej grupy społecznej. Przyczyniło się to do budowy pozytywnego wizerunku Link4.