Niemarnowanie żywności i propagowanie idei less waste w Lidl Polska

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Lidl Polska aktywnie wspiera ideę less waste poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Sieć wdrożyła automatyczny system zamawiania towaru, który bazuje na danych historycznych i uwzględnia prognozy rozwoju rynku. Tym samym każdy sklep otrzymuje ilość towaru adekwatną do potrzeb klientów.

W ograniczaniu marnowania żywności pomaga również program „Kupuję, nie marnuję” polegający na sprzedaży przecenionych nawet do 70%, ale wciąż pełnowartościowych produktów ze zbliżającym się końcem terminu przydatności do spożycia. Zainteresowaniem klientów cieszą się także sprzedawane po atrakcyjnej cenie niewymiarowe warzywa i owoce, np. buraki.

Nadwyżki żywności przekazywane są organizacjom charytatywnym, a odpady organiczne trafiają do recyklingu i biogazowni. Raz do roku sieć prowadzi we wszystkich swoich sklepach kampanię przeciwdziałającą marnowaniu żywności. Wspiera również swoich partnerów, np. Federację Polskich Banków Żywności w prowadzeniu programów edukacyjnych dotyczących tego tematu.

Miarą efektywności jest:

  • % udział żywności przekazanej do recyklingu, biogazowni i organizacji charytatywnych oraz programu „Kupuję nie marnuję”
  • liczba szkół i uczniów objętych programem edukacyjnym „EkoMisja – nie marnuję”, prowadzonym w partnerstwie z Federacją Polskich Banków Żywności
  • liczba pobrań e-booka z przepisami zero waste, oferowanego w ramach kampanii edukacyjnej „Sztuka niemarnowania”

Zapobieganie marnowaniu żywności poprzez własne działania sieci oraz edukację konsumentów, co przyczyniło się do zysków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych każdej ze stron.

https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/jak-nie-marnowac