Niebieskie granty Volkswagen Poznań – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Volkswagen Poznań podejmuje liczne inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną zarówno wśród własnych pracowników, jak i w najbliższym otoczeniu. Jedną z takich inicjatyw jest ogłoszenie konkursu grantowego skierowanego do najbliższego sąsiedztwa zakładów VWP, czyli do mieszkańców poznańskiej Wildy, Antoninka oraz Swarzędza. Celem pierwszej edycji konkursu Niebieskie granty Volkswagen Poznań, organizowanego we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, jest przygotowanie oraz realizacja działań na rzecz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej wśród społeczności z ww. osiedli Poznania. Program składa się z trzech konkursów – dla szkół, organizacji pozarządowych oraz pracowników spółki, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Łączna pula konkursu wynosi 18 tys. zł. Nadesłane wnioski konkursowe postały ocenione przez jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele spółki, Fundacji Nasza Ziemia oraz Miasta i Gminy Swarzędz. W pierwszej edycji w roku 2012 wyłoniono 3 zwycięskie projekty spośród 12 nadesłanych.

Zobacz więcej