Nie wyrzucamy – przekazujemy dalej. Market Spółek Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W trosce o racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, Pelion przygotował stronę internetową, aby umożliwić pracownikom swoich spółek ponowne wykorzystanie przedmiotów i artykułów biurowych.

Była to odpowiedź na oczekiwania samych pracowników, którzy zgłaszali, że posiadają asortyment, który przestał już być przez nich wykorzystywany, a który być może okazałby się przydatny w codziennej pracy dla innych pracowników, dodatkowo redukując koszty zamówień. Katalog wystawianych na dedykowanej stronie przedmiotów jest otwarty i umożliwia publikację każdego typu ofert, np. artykułów biurowych, sprzętu do pracy bądź innych.

Projekt ma charakter długofalowy i jego celem jest przyczynienie się do ponownego wykorzystania przedmiotów, a tym samym zmniejszenia obciążenia dla środowiska naturalnego. Firma zachęca pracowników do przyłączenia się do projektu i dołożenia swojej „cegiełki” w trosce o środowisko i nadanie drugiego życia przedmiotom.

Miarą efektywności jest liczba wystawionych na platformie internetowej przedmiotów. Projekt został uruchomiony na początku grudnia 2020 r. i był kontynuowany przez cały 2021 r. Na platformie znajduje się blisko 10 kategorii produktów, ale firma ma nadzieję, że z każdym miesiącem liczba ta będzie rosnąć.

Akcja jest wyrazem troski i odpowiedzialności Pelion za otoczenie. Firma dąży do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Racjonalnie gospodaruje surowcami, dąży do ograniczania zużycia wody, papieru, energii elektrycznej i paliw, prowadzi racjonalną i niestwarzającą zagrożenia dla środowiska politykę gospodarowania odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do dalszego recyklingu czy likwidacji, promuje wśród pracowników i interesariuszy postawy prośrodowiskowe, wdraża zachowania przyjazne środowisku, doskonali procesy technologiczne, wprowadza nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, zmierzające do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko, wdraża prewencyjne podejście do ochrony środowiska. Dla pracowników firmy udział w inicjatywie to możliwość czynnego włączenia się w ochronę środowiska, dołożenia swojej „cegiełki” w trosce o środowisko i nadania drugiego życia przedmiotom.