„Nie taki prąd straszny” – program edukacyjny dla dzieci – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Dzieci są najczęstszymi ofiarami porażenia prądem. ENEA podejmuje działania edukujące dzieci przedszkolne oraz uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. W ramach programu Nie taki prąd straszny wolontariusze i bohater filmu Krzyś Elektryk tłumaczą dzieciom, jak powstaje prąd, wyjaśniają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i promują oszczędzanie energii na co dzień. Wykonują także ciekawe doświadczenia z prądem, uzyskując go np. z ziemniaka czy napoju gazowanego. Program uzyskał patronat Minister Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wicewojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. W 2011 roku prawie 5 tys. dzieci wzięło udział w programie edukacyjnym.