NIE nowotworom u dzieci – McDonald's

Metryka praktyki

Firma: McDonald's Polska,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Działalność na rzecz społeczności firma McDonald’s realizuje za pośrednictwem Fundacji Ronalda McDonalda działającej w Polsce od 2002 r. Podejmowane inicjatywy koncentrują się wokół problematyki chorób nowotworowych u dzieci. Celem programu „NIE nowotworom u dzieci” jest wczesna diagnostyka, gdyż trwałe wyleczenie, sięgające 90% przypadków, jest możliwe tylko przy rozpoznaniu we wczesnych stadiach choroby.

W ramach programu odbywają się szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pod kątem wczesnego rozpoznawania nowotworów prowadzone przez doświadczony zespół pediatrów – onkologów. W trakcie bezpłatnych spotkań szkoleniowych specjaliści uzupełniają wiedzę podstawową lekarzy z zakresu wczesnego diagnozowania nowotworów u dzieci. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 1200 lekarzy rodzinnych i lekarzy pierwszego kontaktu z całej Polski. Prowadzony jest również ogólnopolski program bezpłatnych ultrasonograficznych badań przesiewowych dzieci w wieku od 9 do 24 miesięcy z wykorzystaniem specjalistycznego ambulansu medycznego. Badania mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości, szczególnie tych o podłożu onkologicznym. Polska premiera Ambulansu Ronalda McDonalda – jedynego tego typu pojazdu w Europie – miała miejsce w listopadzie 2005 roku w dniu Światowego Dnia Dziecka McDonald’s. W letniej edycji programu badań ultrasonograficznych przebadanych zostało 1665 dzieci. Wykonano w sumie 4211 badań. W 30% przypadków stwierdzono nieprawidłowości, m.in. powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, zmiany w układzie moczowym, powiększenie śledziony i inne. 48 dzieci zostało skierowanych do konsultacji specjalistycznych.

Akcja zbiórki krwi jest prowadzona wespół z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W akcji krwiodawstwa w 2006 r. zebrano 660 litrów krwi od 1611 dawców z 18 miast na terenie całej Polski.