Nie ma planety B(ee)

Metryka praktyki

Firma: Many Mornings,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

Many Mornings do zamówień internetowych złożonych między 15 a 30 kwietnia 2021 dokładało gratis nasiona roślin miododajnych (wraz z instrukcją i zachętą do korzystania). Działanie miało na celu aktywizację społeczności skupionej wokół marki do zadbania o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.

Pszczoły są decydujące dla lokalnych ekosystemów – dzięki nim rozwija się bioróżnorodność. Dlatego warto zadbać o zapewnienie im pożywienia i odpowiednich warunków do życia. Działanie przeprowadzone przez firmę nie tylko zapewniało ten podstawowy postulat dla środowiska, ale miało także inne ważne komponenty (m.in edukacyjny). Ambicją firmy jest zaszczepić ducha samorządności i odpowiedzialności za otocznie wszystkim użytkownikom i użytkowniczkom.

Żeby otrzymać nasiona roślin miododajnych, użytkownicy musieli zaznaczyć dedykowany checkbox w trakcie składania zamówienia. Proces musiał więc być w pełni świadomy. Dlatego miernikiem efektywności akcji była ilość rozesłanych zamówień zawierających nasiona roślin miododajnych.

Finalny wynik – tj. 1717 użytkowników, do których firma dotarła z komunikatem i którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji, zasiewając nasiona miododajne we własnych ogródkach, działkach i okolicznych terenach zielonych – to ważny krok do budowania społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego w sprawy środowiska naturalnego.

Podjęte działanie było spójne ze strategicznymi celami firmy w obszarze odpowiedzialności społecznej. Pomogło zrekompensować część społecznych (i środowiskowych) kosztów prowadzenia biznesu. Jednocześnie pozwoliło skorzystać adresatom działań – członkom i członkiniom społeczności Korzyść dla Many Mornings polegała na rozwijaniu w sobie samorządności i odpowiedzialności za otoczenie, a w najbardziej bezpośrednim wymiarze także po prostu na bardziej różnorodnych biologicznie przestrzeniach lokalnych.