Newsweek – Biznes Odpowiedzialny – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Bank Citi Handlowy jest głównym partnerem cyklu spotkań „Biznes odpowiedzialny”, organizowanego przez tygodnik Newsweek. W 2007 roku odbyło się 6 spotkań: w Zielonej Górze, Kielcach, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Opolu. Na każdą konferencję przychodzi około 100 przedsiębiorców. Cykl konferencji zakończy się 27 maja 2008 roku w Warszawie. W ramach programu organizowany jest konkurs „Dobry Biznes” na najbardziej zaangażowaną społecznie firmę w regionie.Podczas 16 regionalnych konferencji organizowanych przez Newsweek Polska, eksperci Citi Handlowego przybliżają małym i średnim firmom ideę odpowiedzialności społecznej, wskazują dobre praktyki oraz podpowiadają, jak aplikować o fundusze UE przeznaczone na działania społecznie odpowiedzialne.

Buduje to pozytywny wizerunek banku jako lidera wśród firm odpowiedzialnych społecznie oraz wzmacnia relacje z klientami korporacyjnymi banku. Z kolei przedsiębiorcy zdobywają podstawową wiedzę o CSR i o tym, jak wdrażać tego typu projekty w swoich firmach. Firmy poznają dobre praktyki, a także dowiadują się, jak pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej na realizację podobnych działań. Propagowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu sprzyja integracji społeczności lokalnej i międzysektorowej współpracy.