Newsletter oraz kwadranse BHP, działanie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa pracowników

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

GXO wdrożyło narzędzia służące do regularnej komunikacji BHP z pracownikami we wszystkich centrach logistycznych GXO w Polsce. Miesięczne newslettery i kwartalne kwadranse BHP służą do podnoszenia świadomości pracowników w zakresie BHP,  budowania bezpiecznego miejsca pracy oraz unikania wypadków i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Materiały komunikacyjne są podstawą spotkań i wymiany informacji z pracownikami w związku z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Poprzez działania komunikacyjne prowadzone w sposób regularny oraz w oparciu o wypracowane materiały firma podnosi bezpieczeństwo swoich pracowników oraz dąży do rozwijania świadomości znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. W efekcie liczba wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych zmniejszyła się o 30%.