New Ways of Working w Sanofi

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Sanofi, reagując na współczesne wyzwania COVID-19, wdrożyło bardziej elastyczne niż dotychczas podejście do pracy, dostosowane do potrzeb pracowników w ramach New Ways of Working w Sanofi. W tym celu, na przełomie 2021 i 2022 r., firma przeplanowała przestrzeń biurową, tworząc miejsca do pracy kreatywnej, pracy w skupieniu czy odbywania telekonferencji. Jednocześnie firma koncentruje się na tworzeniu bezpiecznych i komfortowych warunków pracy dla przedstawicieli medycznych i pracowników Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie oraz Hurtowni Farmaceutycznej w Błoniu.