Neutralność klimatyczna usługi Orange Flex

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Korzystanie usługi Flex przez jednego użytkownika wiąże się z emisją 3,273 kg CO2e miesięcznie, (zgodnie z zasadami GHG Protocol). Ponad 90% miesięcznego śladu węglowego usługi związane jest z zużyciem energii elektrycznej. Firma podjęła decyzję o neutralności klimatycznej usługi.

Od 2021 całość energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł – dwóch farm wiatrowych, które powstały na potrzeby Orange. Ponadto od początku Orange Flex ogranicza też źródła emisji inne niż energia elektryczna: brak papierowych umów oraz faktur, rozliczenia wyłącznie w aplikacji, karty eSIM niewymagające zużycia materiałów i niepowodujące emisji związanych z dystrybucją.

Część emisji Flex równoważy dzięki kompensacji. Pozwala ona na usunięcie z atmosfery tej ilości CO2e, której wyemitowania nie udało się zapobiec. Flex wspiera przekształcenie zdegradowanych obszarów porośniętych przez sawanny w bioróżnorodne lasy zapewniające regenerację ekosystemu w Kolumbii ( projekt certyfikowany – Gold Standard).

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to element podejścia #OrangeGoesGreen. Orange jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który zawarł tzw. umowę PPA, czyli długoterminową umowę zakupu energii odnawialnej bezpośrednio z jej producentem, firmą WPD.

Orange wybudował i uruchomił 6 turbin wiatrowych w pobliżu Jarocina i Krotoszyna. Rocznie produkują ok. 50 GWh zielonej energii, co odpowiada ok. 9% całkowitego zużycia Orange Polska. W pierwszej kolejności ta energia jest alokowana właśnie na potrzeby Orange Flex. Dzięki tym działaniom redukującym emisje, przejściu na 100% odnawialnej energii oraz kompensacji niemożliwego do uniknięcia pozostałego śladu węglowego, Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną dla klimatu.

Po pół roku firma zapytała użytkowników Orange Flex o ocenę naszych działań. Wnioski są budujące i pokazują, że większość użytkowników docenia starania Flexa i dbałość o środowiskowy aspekt oferty. Dla firmy to sposób na wyróżnienia się na rynku i budowania przewagi konkurencyjnej.