Neutralność klimatyczna Bosch pod względem emisji CO2

Metryka praktyki

Firma: Robert Bosch,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firma Robert Bosch jest neutralna klimatycznie pod względem emisji CO2 we wszystkich swoich lokalizacjach w Polsce. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zakupom zielonej energii (elektrycznej), wnoszeniu opłaty zastępczej będącej rekompensatą za emisję CO2, która służy inwestycjom w projekty z zakresu ochrony środowiska oraz inwestycjom we własne instalacje OZE.

Firma od lat wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i jako członek Global Compact, agendy ONZ, aktywnie włącza się w zielone projekty. Klimat jest jednym z 6 obszarów, które firma Bosch zdefiniowała w swojej strategii “Nowe wymiary – Zrównoważony Rozwój 2025 (ang. New Dimensions – Sustainability 2025) i na którym się koncentruje.

Firma kupuje zieloną energię (elektryczną), wnosi opłaty zastępcze jako rekompensatę za emisję CO2 oraz inwestuje we własne instalacje OZE.

Firma Robert Bosch poprzez podjęte działania przyczynia się do ochrony środowiska i wyznacza pozytywne ekotrendy jako pierwsza na świecie firma przemysłowa, która od 2020 roku nie zostawia śladu węglowego.