Neuroróżnorodność w miejscu pracy

Metryka praktyki

Firma: HCL,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach działań dotyczących neuroróżnorodności w miejscu pracy firma HCL zbudowała partnerstwo z Fundacją asperIT działającą na rzecz dorosłych wysoko i średnio funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu działającą na rzecz dorosłych wysoko i średnio funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie zostały przeprowadzone dwa webinary, w których uczestniczyli pracownicy zainteresowani tematem. Firma HCL złożyła deklaracje użyczenia swojej bazy biurowej i sprzętowej w Krakowie na potrzeby kolejnych edycji szkoleń aktywizujących dorosłe osoby w spektrum do pracy w branży IT w ramach współpracy z asperIT.