Net Zero

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

PwC globalnie, także w Polsce, zobowiązało się, że do 2030 r. osiągnie neutralność emisyjną w zakresie gazów cieplarnianych, m.in. poprzez trwałe ograniczenie podróży służbowych oraz zwiększone wykorzystanie zielonej energii. Zobowiązanie PwC obejmuje istotne zmiany w działalności operacyjnej firmy. Osiągnięcie sukcesu w temacie zeroemisyjności, wiąże się również z zaangażowaniem pracowników, dlatego firma uruchomiła Net Zero Challenge – projekt edukacyjny, który ma na celu uświadamiać, inspirować i pomóc wprowadzać ekologiczne zmiany w życiu.

Do inicjatywy zgłosiło się 99 osób, które przez miesiąc (08/06/21-08/07/21), co tydzień brały udział w tematycznych webinarach i warsztatach oraz podejmowały wyzwania w tematach Net Zero tj. Podróże i offset CO2, efektywność energetyczna gospodarstw domowych, weganizm, zero waste.

W ramach działań Net Zero by 2030 powołane zostały w PwC 4 streamy tematyczne, a w nich grupy robocze i projekty. Wszystkie mają ustalone wskaźniki i są na bieżąco mierzone i raportowane. Program Net Zero Challenge został poddany ewaluacji jakościowej. Pracownicy wskazali poszerzenie wiedzy w temacie zeroemisyjności i działań jakie mogą podejmować jako pracownicy i obywatele.

Zobowiązanie Net Zero do 2030 roku jest jednym z podstawowych i priorytetowych działań PwC. Firmy i gospodarki poszczególnych krajów muszą szybko ewoluować, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed naszą planetą i społeczeństwami. W interesie wszystkich jest to, by zapobiec katastrofie klimatycznej i uwolnić potencjał wynikający z zielonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników w działania firmy jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu w temacie Net Zero.

https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-09-17-neutralnosc-klimatyczna-pwc-2030.html

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/Environmental_Srodowisko_PwC_FY21.pdf